fbpx

 

 

 

Belgrade Waterfront se nalazi na istočnoj obali reke Save, preko puta Novog Beograda i zauzima površinu od 143 000 kvadratnih metara i 3 600 parking mesta koji opremljen sa prodajnim objektima na prizemlju, prvom i drugom spratu, restoranu koji gleda na reku i bioskopu koji zauzima više od 4 000 kvadratnih metara.

U cilju poboljšanja kvaliteteta vazduha i jednostanijeg upravljanja klima komorama, implementiran je softver EcoStruxture koji upravlja sa 36 klima komora koje se odnose na pripremu vazduha za posetioce, lokale, garaže i ostale prostorije. Takođe upravljamo sa 2 rashladna postrojenja koja služe za pripremu vode prema WSHP jedinicama koje se nalaze po lokalima. U oba rashladna postrojenja su cirkulacione pumpe koje distriburiraju vodu ka klima komorama, WSHP jedinicama i za pripremu sanitarne potrošne vode. U sklopu postrojenja se nalaze gasni kotlovi koji služe za greajnje objekta i za pripremu tople potrošne vode.

Na samom objektu se nalaze 3 trafo stanice gde se prate statusi svih prekidača koji idu prema potrošačima. U slučaju havarije, zaposleni dobijaju notifikaciju gde se desio kvar.

 

galerija1

 

galerija4

 

galerija5