fbpx

 

 

 

Ada Mall Shopping Centar predstavlja jedan od najvećih shopping centara u Srbiji koji se prostire na površini od 90 000 m2, od čega je 50 000m2 raspoređeno na 5 spratova iznad zemlje a 40 000m2 na 3 podzemne etaže. Tržni centar ima 1000 parking mesta, nekoliko nivoa kvalitetnog prodajnog prostora i multifunkcionalni prostor za događaje.

Kako bi objekat zadovoljio najviše energetke standarde, investitori su odlučili da implementiraju centralni sistem za nadzor i upravljanje (BMS) koji podrazumeva kontrolu 34 klima komore, toplotnu podstanicu sa 4 toplotne pumpe, 3 čilera i preko 30 cirkulacionih pumpi i pratećih ventila koji upravljaju hlađenjem, grejanjem i ventilacijom celog objekta. Hlađenje i grejanje je određeno na 50 000m2 (deo prodajnog prostora od 34 000 m2 pod zakupom u koji spada 150 lokala) dok je u ostalih 40 000 m2 garažnog prostora pokriveno vetilacijom.

Takođe, pratimo status sprinkler postrojenja, statuse požarne centrale, drenažnih pumpi i praćenje distribucije električne energije.

 

ada mall2

ada mall3