fbpx

 

 

 

Nordeus je tehnološka kompanija, osnovana 2010. godine, koja se bavi razvojem igrica za društvene mreže i mobilne telefone sa sedištem u Beogradu koja pokriva površinu od 6 000 metara. Kompanija ima 170 zaposlenih i jedna je od najbrže rastućih kompanija u Evropi na polju računarskih igrica. Ove godine želeli su da svoj uobičajeni radni prostor pretvore u pogodnije i efikasnije okruženje kako bi poboljšali motivaciju zaposlenih. Nova zgrada, koja je sagrađena 2019. godine, u potpunosti je automatizovana sa HDL opremom kako bi se pojednostavio svakodnevni boravak u njoj. Želeli su da kontrolišu osvetljenje, hlađenje, grejanje i zavese.

Na osnovu vremena provedenog u kancelarijama i spoljašnje temperature, u svakoj kancelariji je podešena temperatura tako da odgovora zaposlenima koji borave u njoj. Koristeći informacije sa servisa vremenske prognoze i trenutne dnevne temperature, sistem je tako isprogramiran da prilagodi temperaturu zaposlenima kako bi im atmosfera bila prijatnija za rad.

Svaki poslovni prostor ima dektektore pokreta koji se nalaze na plafonu i koji mogu da obavljaju dve funkcije.

Prva funkcionalnost senzora se ogleda u uštedi energije tako što uređaj za upravljanje grejanjem/hlađenjem stavlja u režim "štednje" ukoliko ne otkrije kretanje tokom 30 minuta. Druga funkcionalnost prikazuje kako se pomoću senzora takođe mogu ostvariti velike uštede u energiji automatizacijom rasvete. Detektor pokreta služi da detektuje pokret na rasponu od 8 metara i pokrene određenu akciju u ovom slučaju uključi željenu rasvetu. Ukoliko za 30 minuta ne detektuje kretanje, tada se intezitet svetla smanjuje a nakon nekog vremena i isključuje.

Kako bi se postigla potpuna automatizacija na ovom objektu, ugrađena je meteorološka stanica koja daje informacije o brzini vetra i na osnovu toga može da inicira spuštanje svih roletni na zgradi ukoliko vetar dostigne veliku brzinu. Tokom letnjeg režima, na osnovu sunčeve svetlosti (doba dana), podižu se i spuštaju roletne za zaštitu od insolacije.

 

nordeus 2

 

nordeus 3

 

nordeus 4