fbpx

 

 

 

GTC Green Heart se prostire na 46 000 kvadratnih metara i sastoji se iz 5 zgrada od kojih su 3 zgrade (Nordeus - N2, Nutanix – N1, SE zgrada N3) nove u kojima je implementiran softver EcoStruxture koji služi za upravljanje ventilacijom po objektu (klima komore, lokalni ventilatori), upravljanje toplotnim pumpama, cirkulacionim pumpama koje služe za pripremu tople/hladne vode koja ide prema fan coil jedinicama i ventilacijom garaže.

 

gtc green 2

 

gtc green 3