fbpx

 

 

 

Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu je najveći aerodrom u Srbiji i predstavlja važno čvorište saobraćajne mreže u Beogradu. Sa aerodroma u redovnom avio-saobraćaju putnike prevoze 22 avio-kompanije ka 91 destinaciji u 38 država na 4 kontinenta.

U sklopu njegove rekonstrukcije učestvovala je kompanija ION Solutions koja je vodeći integrator opreme proizvođača Schneider Electic za područje Srbije. Osnovni zadatak kompanije bio je integracija centralnog sistema za nadzor i upravljanje (BMS) radi obezbeđivanja integrisanog upravljanja objektom koje povezuje sve postojeće i buduće sisteme u jedinstveni sistem i omogućava upravljanje i kontrolu kompletne zgrade preko jedinstvene platforme. Ovim je obuhvaćeno menjanje opreme u polju za sve klima komore, čilere i fan coil uređaje kako bi se postigao željeni komfor za posetioce i zaposlene na aerodromu i kako bi se ostvarila ušteda u potrošnji energije i povećanje efikasnosti celokupnog sistema.

Na aerodromu se nalaze klima komore koje učestvuju u dopremanju vazduha za javne prostore, koridore, sortirnice i vip salon. Pored toga postoje i podstanice koje sadrže čilere koji služe za pripremu hladne vode za sve sisteme i cirkulacione pumpe koje služe za distribuciju tople i hladne vode po sistemima. U zgradi se nalazi preko 100 fan coil jedinica raspoređeni po zonama sa kojima se upravlja pomocu SER8300 kontrolera.

U sklopu upravljanja se vrši kontrola i nadzor za 28 roof top jedinica koje služe za grejanje/hladjenje po gate-ovima i lokalnih odsisnih ventilatora koji izvlače vazduh iz gateova, toaleta i pušačkih zona.

 

aerodrom2

 

aerodrom3