fbpx

 

 

 

U urgentnom centru je realizovan sistem za nadzor i upravljanje koji integrise sledece podsisteme: upravljanje sa 7 klima komora, vodenje i nadzor 8 toplotnih podstanica, pracenje rada dizel agregatskog bloka, nadzor rada 5 UPS-a, ventilacija operacionih sala (Draeger system), upravljanje spoljaSnjom i unutraSnjom rasvetom, upravijanje baktericidnim svetiljkama, nadzor rada osiguraca u razvodnim ormanima, rezervoarski blok, stanica medicinskih gasova, upravljanje otapanjem leda, pracenja potrosnje i kvaliteta elektriێne energije, nadzor rada liftova, VRV sistema itd.