Pametna zgrada

Tržni centri, objekti prodaje i sajmovi

shopping-mall

Upravljanje energijom i prilagođavanje okruženja u zavisnosti od potreba korisnika neki su od aspekata koje treba uzeti u obzir.

Reference za tržne centre, objekte prodaje i sajmove