Pametna zgrada

Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistemi su sistemi detekcije, dojave i gašenja požara i jedni su od najrasprostranjenijih tehničkih sistema na objektima u kojima ljudi žive i rade.
Takvi sistemi su strogo definisani zakonom i njihovo projektovanje rade stručna lica sa licencom.