Poslovne zgrade

Imel Group Upravna Zgrada

Površina objekta je oko 3500 m2, a realizovan je sistem koji integriše praktično sve podsisteme u objektu (kontrola rasvete, fan-coil-ova u kancelarijama, klima komora, kontrola pristupa, liftova, audio sistema, protivpožarnog sistema, itd.) u centralni sistem za nadzor i upravljanje. Na ovaj način je omogućena puna upravljivost objektom, što je rezultovalo generisanjem velikih ušteda u upotrebi energije. Ovaj objekat se može svrstati u grupu „zelenih“ zgrada i spada u sam vrh u pogledu racionalizacije upotrebe energije.

www.imelgroup.rs