Poslovne zgrade

HSBC Banka

Izvršeno je reprojektovanje, integracija i puštanje integrisanog sistema za nadzor i upravljanje koji obuhvata sve filijale i direkciju HSBC banke na Malti. Projekat je realizovan u saradnji sa lokalnom partnerskom firmom Mekanika Ltd. a akcenat je bio na maksimalnoj uštedi energije za grejanje, hlađenje, rasvetu itd.