Pametna zgrada

Poslovne zgrade

open-spaceOptimizacija energetskih sistema je sistematičan pristup ispitivanju postojećih sistema u zgradi, postupaka rada i održavanja, odnosno interakcije sa korisnicama zgrade.

Pri projektovanju Pametne zgrade se polazi od potreba i želja korisnika, ali šta je to što je ostvarivo i isplativo uraditi zavisi i od konfiguracije prostora u poslovnoj zgradi. Ako je zgrada u svojoj osnovi „open space“ tipa, projektovanje se načelno radi drugačije nego u zgradama „kancelarijskog tipa“.