Pametna zgrada

Obuka


Obuka zaposlenih je veoma važan deo svakog sistema automatizacije poslovnih zgrada. Naš tim kompetentnih stručnjaka, pre puštanja sistema u rad, priprema zaposlene na održavanju i savetuje ih o upravljanju opremom koju distribuiramo.