Pametna zgrada

Besprekidno napajanje


Sistem besprekidnog napajanja obezbeđuje napajanje potrošača monofaznim ili trofaznim naponom u slučajevima nestanka mrežnog napona.
Ovi sistemi su veoma značajni jer garantuju kvalitet i kontinuitet napajanja, kao i nesmetani rad potrošača, nezavisno od promena i problema u električnoj mreži.