Pametna zgrada

Bazenska tehnika


Daljinsko upravljanje bazenskom tehnikom najčešće obezbeđuje isporučilac bazena i bazenske opreme, tako da se postojeći sistem lako integriše u centralni sistem automatskog upravljanja.

Ukoliko projektant i izvođač bazenskog sistema nije predvideo daljinsku kontrolu opreme bazena, sistem automatizuje kontrolu pumpe, grejača i rasvete bazena.

Putem touch screen-a je moguće zadati željenu temperaturu vode, a automatika će da vodi sistem i održava tu temperaturu. Takođe, ako je proces zagrevanja bazenske vode deo sistema za grejanje objekta, moguće je da se ceo sistem automatizuje i uskladi. Sve ovo je istovremeno i deo sistema za uštedu energije.