Proizvodi i usluge

ION Solutions doo

Kompanija ION Solutions je više od 12 godina orijentisana prema projektovanju i integraciji sistema Pametnih kuća i Pametnih zgrada, uz kontinuirano povećanje energetske efikasnosti u skladu sa najmodernijim svetskim trendovima. Istovremeno, kompanija se bavi razvojem softvera za intuitivno i jednostavno korišćenje ovih sistema, koji podržava sve najvažnije komunikacione protokole i pruža sve funkcionalnosti koje naši klijenti zahtevaju.

Naše oblasti poslovanja

Pametne zgrade

Svaka Pametna zgrada zahteva jedinstven pristup u projektovanju i integraciji. Ipak, kreirati pametnu zgradu podrazumeva sistematičan pristup u analizi potreba klijenta, projektovanju na osnovu tih potreba i specifičnosti objekta za koji se projektuje, izvođenje u određenom vremenu i zahtevanom kvalitetu, praćenje objekta nakon puštanja u rad i preventivno i reaktivno održavanje i optimizacije rada u eksploataciji – koje vode energetskim uštedama.

Više »

Pametne kuće

Pametna kuća™ je strateška poslovna jedinica koja posluje u okviru preduzeća ION Solutions doo. Na tržište regiona donosi najnaprednija, tehnološki i ekonomski optimizovana rešenja u oblasti automatizacije stambenih i poslovnih životnih prostora, sa ciljem da se unapredi kvalitet stanovanja i življenja. Naša vizija je tehnologija u službi lepšeg i jednostavnijeg, a društveno i socijalno bogatijeg života. Mi svojim radom doprinesimo opštem prihvatanju novih trendova i tehnologija, koje ne idu na uštrb kvaliteta životne sredine i humanog života.

Više »

Energetska efikasnost

Pod energetskom efikasnošću se podrazumeva skup planiranih ili sprovedenih mera u cilju smanjenja potrošnje energije u određenom objektu ili oblasti, a samim tim i smanjenja troškova i redukcije emisije CO2 – što je danas jedan od najvažnijih ciljeva koje planeta ima pred sobom. Energetska efikasnost se može postići u svim stadijumima izgradnje, počev od građevinarstva (upotrebom kvalitetnijih materijala, bolje izolacije i sl.), preko instalirane opreme (štedljive sijalice, pumpe sa visokim koeficijentom korisnog dejstva itd.), do uvođenja automatske kontrole – što je osnovna oblast rada naše kompanije.

Više »

EU FP projekti

Programi za istraživanje i razvoj, finansirani od strane Evropske Unije, imaju za cilj promovisanje i podršku istraživanja usmerenih ka različitim oblastima od interesa. Prvi program (FP1) je pokrenut još 1984. godine, a trenutno je u toku osmi po redu program nazvan Horizon, čiji je osnovni fokus na inovacijama, ubrzanom ekonomskom razvoju i kreiranju rešenja za krajnje korisnike (koji su često i državne agencije).

Više »